Risale-i Nur, müşterileri aramaz;
müşteriler onu aramalı
Bismillahirrahmanirrahim
Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.


Arama Türü


Arama Biçimi


Aranacak Kitaplar

Risale-i Nur Programlarını Sitemizin Download bölümünde bulabilirsiniz.


RİSALE-İ NUR'DA ESMA-İ İLAHİ

Sıralama Şekli :
ŞÂFİ-İ HAKÎM-İ ZÜLCELÂL: Büyüklüğüne yakışır tarzda, belli faydalar ve gayeleri gözeterek hastalıkları iyileştiren Cenab-ı Hak.
ŞÂHİD-İ BÂKÎ: Olmuş ve olacak herşeyi gören ve şahid olan Cenab-ı Hak.
ŞÂHİD-İ EZELÎ: Zaman ve mekanla sınırlı olmayıp, herşeyi gören ve bilen Cenab-ı Hak.
ŞÂRİ-İ HAKİKÎ: Şeriatın kurucusu ve gerçek sâhibi olan Allah.
ŞEFKAT-İ RUBÛBİYET: Her varlığı idare ve terbiye eden Cenab-ı Hakk`ın şefkati.
ŞEFKAT-İ ULÛHİYET: Bütün varlıkların emirlerine harfiyen uydukları Cenab-ı Hakk`ın şefkati.
ŞEHRÂYİN-İ RAHMÂN: Bütün varlıkların ihtiyaçlarını karşılayan Cenab-ı Hakk`ın şenlik ve panayır yeri.
ŞEMS-İ CEMÂL: Her varlık üzerindeki güzelliğin güneşi olan Cenab-ı Hak.
ŞEMS-İ EZEL VE EBED: Bütün zamanları ve mekanları isimleriyle aydınlatan, zaman ve mekanla da kayıtlı olmayan Cenab-ı Hak.
ŞEMS-İ EZELÎ: Zaman ve mekanla sınırlı olmayıp, bütün zamanları ve mekanları isimleriyle aydınlatan Cenab-ı Hak.
ŞEMS-İ SERMEDÎ: Kainatı isim ve sıfatlarıyla daima aydınlatan, zaman ve mekanla sınırlı olmayan Cenab-ı Hak.
ŞEMS-İ TÂBÂN-I ZÜLCEMÂL: Parlak güzelliği ile herşeyi aydınlatıp güzelleştiren Cenab-ı Hak.
TAARRÜF-Ü RABBÂNÎ: Herşeyi terbiye ve idare eden Cenab-ı Hakk`ın kendini hünerleriyle tanıtması.
TABİAT: Yaratılış, huy, karakter. Kainatta cereyan eden fiiller arasındaki bağı kuran ve düzeni sağlayan, Cenab-ı Hakk`ın yaratılış kanunları.
ULÛHİYET-İ MUTLAKA: Hiçbir şarta bağlı olmaksızın İlâh olma. Mutlak İlâh olan Allah.

Sayfalar
En Başa Git Bir Öncekine Git Bir Sonrakine Git En Sona Git


Kitap :
Sayfa :

Şu an aktif olan4.535 kişi
Toplam Ziyaretler74.352.999 kişi
www.risaleara.com - çalışmalarımız devam ediyor.
www.risaleara.com web sitesi A Bilgisayar sunucularından yayınlanmaktadır.
Sayfa 0,0001 saniyede üretildi. Tablo erişim: 2