Risale-i Nur, müşterileri aramaz;
müşteriler onu aramalı
Bismillahirrahmanirrahim
Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.


Arama Türü


Arama Biçimi


Aranacak Kitaplar

Risale-i Nur Programlarını Sitemizin Download bölümünde bulabilirsiniz.


Şualar | Beşinci Şuâ | 497

<Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa>
Sadece Bu Risale İçinde Ara :
BEŞİNCİ ŞUA

Otuz sene evvel yazılan matbu Muhakemat-ı Bediiyyede
bahsedilen "Sedd-i Zülkarneyn" ve Ye'cüc, Me'cüc ve sâir eşrat-ı
kıyametten yirmi mesele, o Muhakemat'a bir tetimme olarak
on üç sene
Haşiye evvel bir kısım müsveddesi yazılmış idi.
Aziz bir dostumun hatırı için tebyiz edildi, Beşinci Şua oldu.

Otuz Birinci Mektuptan Otuz Birinci Lem'anın Beşinci Şuasıdır.

İhtar: Evvelce mukaddimeden sonra gelen Meseleler okunsun, tâ mukaddimedeki maksat anlaşılsın.
-1-
-2- âyetinin bir nüktesi, bu zamanda akîde-i avâm-ı mü'minîni vikaye ve şübehattan muhafaza için yazılmış. âhirzamanda vukua gelecek hâdisâta dair hadislerin bir kısmı, müteşabihat-ı Kur'âniye gibi, derin mânâları var. Muhkemat gibi tefsir edilmez ve herkes bilemez. Belki tefsir yerinde tevil ederler.
-3- sırrıyla, vukuundan sonra tevilleri

Haşiye
Şimdi kırk seneden geçmiş.

1 Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

2 Onun alâmetleri gelmiştir. (Muhammed Sûresi: 47:18.)

3 Halbuki o âyetlerin tefsirini Allah'tan ve İlimde derinlik ve istikamet sahibi olanlardan başkası bilemez. (âl-i İmrân Sûresi: 3:7.)

<Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa>

Risale Sayfaları
En Başa Git Bir Öncekine Git Bir Sonrakine Git En Sona Git
Diğer Risaleler
On Dördüncü Şuâ
Beşinci Şuâ
On Beşinci Şuâ


Kitap :
Sayfa :

Şu an aktif olan65 kişi
Toplam Ziyaretler73.846.118 kişi
www.risaleara.com - çalışmalarımız devam ediyor.
www.risaleara.com web sitesi A Bilgisayar sunucularından yayınlanmaktadır.
Sayfa 1,1157 saniyede üretildi. Tablo erişim: 5